ROZWIĄZYWANIE PROBLEMATYKI FASAD

ORAZ SYSTEMÓW DOCIEPLENIA

W pełni według Państwa wyobraźni


Dzięki możliwości wyboru różnych struktur i odcieni możemy zharmonizować elewację budynku technologicznego z otoczeniem. Na ilustracjach poniżej znajdziecie wzory wybranych realizacji.

Velkoformátový obklad
Klinker pásky
Fasáda obložená dřevem

Próbki kolorów

Tynki fasadowe z odcieniem i strukturą, w zależności od wyboru

Wybór odcieni

Pokazane odcienie są tylko orientacyjne i mogą się różnić w zależności od ustawienia monitora. Do wiernej prezentacji kolorów poproście o drukowany wzornik.

° = odcienie standardowe
* = odcienie nieodpowiednie do nakładanie na systemy dociepleń

Systemy dociepleń

Chociaż rozporządzenia dotyczącego charakterystyki energetycznej budynków nie trzeba stosować w przypadku budynków technicznych, w niektórych sytuacjach może ono mieć sens. Jest to uzależnione od projektu, zamawiającego i jego wymagań.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie stykowych systemów izolacji termicznej. Poniżej podane są orientacyjne wartości współczynnika przenikania ciepła obwodowej konstrukcji naszego budynku technicznego.


Ściana obwodowa z tynkiem fasadowym

U (W/m²K) grubość ściany 10 cm U (W/m²K) grubość ściany 14 cm Obciążenie pod własnym ciężarem (kN/m²), grubość 10 cm Obciążenie pod własnym ciężarem (kN/m²), grubość 14 cm
4,57 4,19 2,40 3,36
Obvodová stěna s fasádní omítkou

1 Ściana obwodowa z żelbetu
2 Powłoka gruntująca
3 Tynk elewacyjny

Ściana obwodowa z systemem docieplania

Grubość izolacji [cm] U (W/m²K), grubość ściany 10 cm U (W/m²K), grubość ściany 14 cm Obciążenie pod własnym ciężarem (kN/m²), grubość ściany 10 cm Obciążenie pod własnym ciężarem (kN/m²), grubość ściany 14 cm
4 0,82 0,81 2,41 3,37
6 0,58 0,57 2,41 3,37
8 0,45 0,45 2,41 3,37
10 0,37 0,37 2,41 3,37
Obvodová stěna se zateplovacím systémem

1 Ściana obwodowa z żelbetonu
2 Klej
3 Płyty styropianowe
4 Podkładowa masa tynkarska z siatką
5 Tynk elewacyjny

Warstwowa ściana obwodowa

Grubość izolacji (cm) U (W/m²K), grubość ściany 10 cm U (W/m²K), grubość ściany 14 cm Obciążenie pod własnym ciężarem (kN/m²), grubość ściany 10 cm Obciążenie pod własnym ciężarem (kN/m²), grubość ściany 14 cm
4 0,80 0,78 3,84 4,80
6 0,57 0,56 3,84 4,80
8 0,44 0,44 3,84 4,80
10 0,36 0,36 3,84 4,80
Podczas obliczeń braliśmy pod uwagę grubość okładziny zewnętrznej 6 cm
Sendvičová obvodová stěna

1 Ściana nośna
2 Płyty styropianowe
3 Zewnętrzny płaszcz z żelbetonu

Izolacja dachu

Zateplení střechy

Warianty izolacji dachu

  • Dach z izolacją o grubości 30 mm jako ochrona przeciwsłoneczna
  • Dach z położoną izolacją o grubości ˃ 30 mm (dach odwrócony)
  • Dach z izolacją od wewnątrz (izolacja wewnętrzna)
  • Dach z dwustronną izolacją i poszyciem poddasza (dach odwrócony)
  • Dach z izolacją i wodoszczelną folią izolacyjną

Zasady ochrony danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje elementy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Google Fonts, które mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zasady ochrony danych osobowych.