KOMPAKTOWE STACJE TRANSFORMATOROWE

Stacja z obsługą zewnętrzną


Kompaktowe stacje Trafo BETONBAU z obsługą zewnętrzną są idealnym rozwiązaniem w sytuacjach, w których przestrzeń publiczna wymaga przejrzystości i nie rzucania się w oczy lub gdy jest bardzo mało miejsca do wykorzystania. Charakteryzują się bardzo niską wysokością nad ziemią i minimalną powierzchnią zabudowy. Obsługa ma dostęp z zewnątrz. Stacje te standardowo wyposażamy w transformator o mocy 630 kVA, a dla projektów specjalnych do 2,5 MVA.

Kompaktni trafostanice BETONBAU

Podstawowe cechy i porównanie ze stacjami z obsługą wewnętrzną

Typ stacji Kompaktowa stacja Trafo Stacja z obsługą wewnętrzną
Oznaczenie typoszeregu BETONBAU UK UF
Obsługa z zewnątrz z wewnątrz
Wysokość nad ziemią ok 1,5 m, dla wbudowanych stacji mniej niż 1 m ok. 2,8 m
Zajęta powierzchnia ok. 3–6 m2 ok. 6–25 m2
Masa bez wyposażenia 7–13 t 13–50 t
Transport zwykła ciężarówka ładunek ponadgabarytowy
Moc transformatora standardowo 630 kVA, projektowo do 2,5 MVA do 4,8 MVA, nawet więcej w zależności od projektu
Posadowienie transformatora na podłodze stacji Trafo na szynach
Wymiana transformatora poprzez zdejmowany dach drzwiami
Rozdzielnica SN standardowo kompaktowa, izolowana gazem SF6, powietrzem i próżnią izolowane gazem SF6 lub powietrzem, do 38 kV, kompaktowe i modułowe

TECHNOLOGIA ELEKTRYCZNA

Kompaktní trafostanice BETONBAU

Wszystkie stacje kompaktowe są standardowo przygotowane do instalacji transformatorów do 630 kVA włącznie. Projekty specjalne z transformatorami do 2,5 MVA wyceniamy indywidualnie, w szczególności wymiarowanie wentylacji.

Pomieszczenie transformatora zaprojektowane jest jako misa olejowa, a dzięki wodoszczelności i olejoszczelności zastosowanego betonu zapewnia wymaganą ochronę środowiska bez konieczności nakładania dodatkowych powłok hydro izolacyjnych.

W kompaktowych stacjach Trafo montujemy głównie kompaktowe rozdzielnice SN izolowane gazem SF6. W indywidualnych projektach możemy również zastosować rozdzielnice powietrzne i pola pomiarowe SN.

Rozdzielnice nN różnych producentów są przystosowane do małych wymiarów przestrzennych stacji. Możliwe jest również umieszczenie urzędowego lub orientacyjnego pomiaru zużycia i kompensacji.

Zintegrowana przestrzeń kablowa stacji jest jednocześnie fundamentem stacji.

Solidne, opatentowane przepusty kablowe znajdują się w podziemnej części stacji i umożliwiają przeprowadzenie wszystkich znormalizowanych kabli stosowanych w energetyce.

Kompaktowe stacje Trafo mogą być obsługiwane z czterech, trzech, dwóch lub tylko z jednej strony.

WYROBY BETONOWE BETONBAU

Kompaktní trafostanice BETONBAU

Betonowy korpus (dno i ściany boczne) wykonany jest jako jeden bezszwowy odlew. W celu uzyskania wytrzymałości, nieprzepuszczalności (bez pęknięć) i żywotności odpowiadającej stopniom oddziaływania na środowisko XC4, XD1, XF1, XA1 dla części zewnętrznych i XC1 dla części wewnętrznych zgodnie z normami ČSN EN 206+A2 lub ČSN EN 13369 ed.2, przy zastosowaniu niezbędnego zbrojenia betonu zgodnie z typową wytrzymałością statyczną stosuje się beton o klasie wytrzymałości C35/C45. Tak wykonana komora jest nieprzepuszczalna dla wody i innych substancji. Komora przestrzenna stacji ma typową wytrzymałość statyczną.

Korpus stacji nie wymaga klasycznych fundamentów budowlanych – umieszczana jest na warstwie żwiru podłoża fundamentowego. Transformator(y) w stacjach są umieszczone na betonowym dnie obudowy, które jest pokryte specjalną powłoką odporną na substancje oleiste.

Dach stanowi oddzielna płyta betonowa. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się swobodnie (spływanie po krawędź dachu) w okolice stacji. Podczas wymiany transformatora lub z innych powodów dach można zdjąć z korpusu.

Przegrody mają grubość 8 cm i można je zmniejszyć do wysokości progu drzwiowego.

W kompaktowych stacjach Trafo strop pośredni składa się najczęściej z bardzo elastycznego systemu profili aluminiowych oraz regulowanych podpór stalowych. Warstwa wierzchnia wykonana ze sklejki z samogasnącym wykończeniem powierzchni. Płyty wyposażone są w zatrzask na klucz, który zapobiega ich podnoszeniu.

KOMPONENTY ŚLUSARSKIE

Drzwi i elementy wentylacyjne do podstacji produkujemy we własnym warsztacie ślusarskim z anodowanego aluminium pod marką METALLBAU.

ČOV
ČOV

TYPY I WYMIARY KOMPAKTOWYCH STACJI TRAFO

STACJA TRAFO SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA (m) DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA (m) WYSOKOŚĆ NAD TERENEM (m) WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (m)
UK 1250-20 1,45 2,03 1,56 2,22
UK 1250-25 1,45 2,51 1,56 2,22
UK 1250-34 1,45 3,44 1,56 2,22
UK 1250-36 1,45 3,60 1,56 2,22
UK 1700-15 1,90 1,58 1,65 2,40
UK 1700-23 1,90 2,30 1,65 2,40
UK 1700-28 1,90 2,80 1,65 2,40
UK 1700-42 1,90 4,21 1,65 2,40
UK 2536 2,50 3,58 1,685 2,565
UK 2548 2,50 4,78 1,685 2,565
UK 3015 3,00 1,50 1,64 2,39
UK 3024 3,00 2,38 1,68 2,56
UK 3048 3,00 4,78 1,685 2,565
UKL 3119 3,15 1,92 1,695 2,395

WYKONANIE

Aby przyspieszyć budowę, technologie elektryczne instalujemy w stacji już w zakładzie produkcyjnym. Samodzielną stację układamy na przygotowanym podłożu żwirowym bez fundamentów. Kompaktową stację transportujemy zwykłym samochodem ciężarowym i osadzamy za pomocą żurawia. Masa bez wyposażenia waha się pomiędzy 7 i 13 t. Użytkownik obiektu zapewnia przygotowanie podłoża budowlanego oraz wykonanie okablowania zewnętrznego i uziemienia zewnętrznego.

BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona zdrowia i mienia jest dla nas priorytetem. Nasze produkty spełniają wszystkie stawiane przez normy i przepisy wymagania. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom na życzenie klienta możemy zapewnić jeszcze wyższą ochronę i bezpieczeństwo.

Obloukový zkrat
Obloukový zkrat
Technické budovy, výhody Betonbau

OPCJE KONFIGURACJI

Skorzystajcie z typowych rozwiązań i dostosujcie poszczególne części stacji Trafo do swoich potrzeb.

SERWIS EKSPLOATACYJNY I POGWARANCYJNY

Oferujemy kompleksową obsługę naszych stacji, obejmującą konserwację, remonty i modernizacje.

Technické budovy, bezpečnost a normy
Technické budovy, bezpečnost a normy
Skontaktuj się z nami

Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Państwa projektu. Zwróćcie sią do nas z prośbą o radę czy nieobowiązującą ofertę do naszego wydziału handlowo – technicznego.

Co nás pohání
Co nás pohání

Zasady ochrony danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje elementy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Google Fonts, które mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zasady ochrony danych osobowych.