Sauga ir standartai

Sauga ir standartų reikalavimai mums yra aukščiausiu prioritetu.

Splňujeme požadavky norem

Normkonformität

Nelaimingų atsitikimų prevencija, atitikimas standartų reikalavimams ir bandymams yra esminiu faktoriumi, užtikrinančiu ilgalaikį pastotės patikimumą ir tarnavimo laiką.

Štai kodėl gamybai įmonėje GRITEC taikomi Čekijos, Vokietijos ir Europos standartai, dekretai ir direktyvos. Mūsų sertifikuota kokybės vadybos sistema garantuoja atitiktį visiems privalomiems reglamentams.

ATITINKAME STANDARTO EN 62271-202 REIKALAVIMUS

 • Minimali apsaugos klasė IP 23 DH pagal pageidavimą IP 34 D arba IP 44 D, pagal ČSN EN 60529
 • Apsauga nuo lankinio trumpojo jungimo pagal ČSN EN 62271-202
 • Atšilimo bandymas ir dangos klasė pagal ČSN EN 62271-202
 • Apsauga nuo elektromagnetinių laukų (EMC) pagal Vyriausybės Direktyvą Nr. 291/2015 rink. ir ČSN EN 50499
 • Atitikties deklaracija, Statybos techniniai sertifikatai ir Gaminių sertifikatai Čekijos rinkai pagal pareikalavimą

Apsauga nuo lankinio trumpojo jungimo

Test Störlichtbogensicherheit

Jeigu Jūsų pastotė yra viešoje vietoje, būtina užtikrinti maksimalų žmonių apsaugos lygį, pėsčiųjų ir pastotės darbuotojų saugumą.

Įmonėje GRITEC sukūrėme specialią apsaugos koncepciją, kuri atsižvelgia į žmonių apsaugą nuo galimų pavojų ir atitinka standartų reikalavimus jau gamybinėje įmonėje. Todėl jūsų pastotė bus saugi, nesvarbu, kur ją pastatysite.

Šiuo atveju saugumas pirmiausia reiškia apsaugą nuo itin stiprių šiluminių ir mechaninių poveikių, kurie būdingi trumpajam lankiniam jungimui.

Įmonė GRITEC lankinių bandymų srityje turi dešimtmečių patirtį, pirmuosius bandymus atliko jau 1974 metais pagal tuometinės PEHLA direktyvos Nr.2 bandymų sąlygas ir vertinimo kriterijus.

Atitinkame standartų ČSN EN 62271-202: IAC-AB 20 kA/1s. reikalavimus.

Elektromagnetinis suderinamumas (EMC)

Normkonformität

Įmonei GRITEC apsaugos nuo elektromagnetinių laukų tema yra ypatingai svarbi!

Technologija ir jos diegimas pastotėje turi didelę įtaką elektromagnetinio lauko sukūrimui.

Esant stipriai srovei, reikia sutelkti dėmesį į antrinį sujungimą nuo transformatoriaus iki žemos įtampos skirstomojo skydo. Čia elektromagnetinio lauko intensyvumą galima sumažinti tiesiog pakeitus linijas ir kabelių išdėstymą.

Ne mažiau svarbų vaidmenį atlieka vieta ryšium su pastato konstrukcija. Todėl ŽĮ skirstomieji įrenginiai ir jungtys dažniausiai yra kuo toliau nuo išorinio pastotės paviršiaus arba ant vidinių sienų. Tai taip pat priklauso nuo transformatoriaus prijungimo padėties.

Įmonė GRITEC atliko dešimtmečius daug EMC matavimų ir paskaičiavimų, kai kuriais atvejais kartų su pastočių operatoriais.

Šio proceso metu įgytos žinios mums iki šiol yra vertingas informacijos šaltinis kuriant vidines elektros įrangos projektavimo gaires ir rengiant tinkamus planus.

Taigi atitinkame aukštus reikalavimus, kuriuos EMC srityje keliame sau tiek mes, tiek ir jūs, atsižvelgiant į sistemos saugą ir visuomenės apsaugą.

Čekijos Respublikoje darbuotojų ir kitų asmenų apsaugai nuo nejonizuojančios spinduliuotės taikoma:

 • Vyriausybės reglamentas Nr. 291/2015 rink.,
 • standartai ČSN EN 50499, reglamentuojantys 50 Hz dažnio elektromagnetinių laukų etalonines vertes darbuotojams.

Įžeminimas

Aiškūs nurodymai mūsų darbui pateikti standartuose ČSN EN 50522 (333201) Kintamosios srovės elektros įrenginių virš 1 kV įžeminimas.

Šis standartas nustato elektros įrenginių įžeminimo sistemų projektavimo ir diegimo reikalavimus, siekiant užtikrinti jų saugumą ir tinkamą funkcionavimą.

Visos negyvos laidžios dalys, kurios yra elektros sistemos dalis, yra įžeminamos. Ypatingais atvejais susidaro izoliuotos zonos.

Svetimos laidžios dalys, jei reikia, įžeminamos, pvz., dėl lanko, mechaninių gedimų, talpinės ar indukcinės jungties.

GRITEC šią užduotį įgyvendina su atskiromis matomomis jungtimis tarp vidinės įžeminimo grandinės (FeZn juostos pavidalu) arba pagrindine magistrale potencialo išlyginimui (Cu magistralės pavidalu) ir aktyviomis sumontuotos įrangos dalimis.

Šio sprendimo pranašumu yra didelis eksploatavimo saugumas ir galimybė lengvai atlikti papildomą patikrinimą bei matavimą.

Be to, potencialo išlyginimui ir prijungimui prie įžeminimo grandinių naudojame gelžbetoninę armatūrą.

Pastotėms, pagamintoms pagal ČSN EN 62271-202, taip pat taikomos specifikacijos pagal EE priedą.

Specialioms reikmėms arba specialiems klientų poreikiams pasirinktinai gali būti įdiegtos papildomos įžeminimo ir potencialo išlyginimo priemonės.

Esant sudėtingoms įžeminimo sistemoms, pagal pageidavimą galime parengti atitinkamą dokumentaciją ir pateikti bandymų protokolus.

Apsauga nuo žaibo

Tinklo operatoriai ir vartotojai turi užtikrinti itin jautrių sistemų apsaugą nuo žaibo smūgių ir viršįtampių poveikio ne tik dėl draudimo priežasčių.

Šioje srityje bendradarbiaujame su Čekijos ir tarptautinėmis kompanijomis, kurios užsiima apsauga nuo žaibo.

Be profesionalaus planavimo, ypatingą dėmesį skiriame įsiurbimo sistemos, lietvamzdžių ir įžeminimo medžiagoms, taip pat ir prijungimo taškams.

Kartu su patikrinta jungties informacija gausite visapusį saugų sprendimą – su dokumentais ir bandymo ataskaita.

Vandens apsauga

Daug techninių programų reikalauja specialių vandens apsaugos priemonių.

Labai svarbu atsakingai elgtis su medžiagomis, kurios gali užteršti vandenį. Pagrindinis vaidmuo čia tenka šių sistemų operatoriams ir projektuotojams. Nieko čia nereikėtų palikti atsitiktinumui.

Talpų statybinė sistema GRITEC šiuo atžvilgiu turi didžiulį pranašumą. Naudojame kokybišką betoną, nepralaidų minėtoms medžiagoms. Be to, konstrukcijų be siūlių sistema neleidžia šioms medžiagoms ištekėti per siūles.

Su BETONAU renkatės partnerį, kuris buvo sertifikuotas kaip specializuota įmonė pagal Vokietijos įstatymą dėl vandens šaltinių (WHG). Jums bus naudinga mūsų ilgametė patirtis projektuojant ir gaminant objektus, skirtus dyzelinui ar mazutui, įrenginius, skirtus labai degiems ir lengvai užsiliepsnojantiems skysčiams bei kitoms pavojingoms medžiagoms, pavyzdžiui, labai rafinuotai mineralinei alyvai, naudojamai kaip aušinimo terpė transformatoriuose.

Apsauga nuo gaisro

Daug techninių įrenginių sumontuotų mūsų betoninių elementų viduje kelia didelius reikalavimus priešgaisrinei apsaugai – tiek laikančiosioms ir nelaikančioms konstrukcijoms, tiek paviršiaus apdorojimui. Būtina atsižvelgti ne tik į transformatorinėje pastotyje esančių techninių sistemų keliamą gaisro pavojų, bet ir į pastotės konstrukcinį sprendimą bei vietą pastate. Tai apima, pavyzdžiui, pakankamo atstumo nuo aplinkinių pastatų išlaikymo reikalavimus arba atstumo nuo sklypo ribos reikalavimus, tiesioginį esamo pastato išplėtimą ir galbūt kitus vietinius įgyvendinimo reglamentus.

Tam tikrais atvejais pagal ČSN 7308xx serijos standartus, skirtus pastatų gaisrinei saugai, reikalaujama aukšta atsparumo ugniai klasė. Statybiniu ir fiziniu požiūriu mūsų besiūlių statinių (talpų) gamybos procesas kartu su aukštos kokybės žaliavų, ypač nedegių statybinių medžiagų, tokių kaip betonas, plienas ir skiedinys, naudojimu, be jokių problemų atitinka šiuos reikalavimus. Betono paruošimo dėka galime realizuoti plonas ir kartu itin atsparias konstrukcijas. Priešgaisrinės saugos sprendimui taip pat taikome standartus ČNS EN 1992-1-2 Betoninių konstrukcijų projektavimas gaisro poveikiui.

Standartinės gaminių serijos UF, UK ir UKL buvo išbandytos ir įvertintos nepriklausomų bandymų institucijų atsparumo ugniai požiūriu. Statinių (talpų) perimetro sienoms ir luboms patvirtintas atsparumas pagal klasifikaciją REW 90 ir REI 90. Ypatingiems naudojimo atvejams, pavyzdžiui, pavojingų medžiagų sandėliams ar šildymo įrangai, visa pastato sistema, įskaitant duris ir bet kokie vėdinimo elementai, gali būti suprojektuoti pagal reikiamą atsparumo ugniai klasę.

Elektros pramonės skirstomųjų pastočių srityje ČSN EN 62271-202 nustato papildomus reikalavimus dėl naudojamų medžiagų ir medžiagų elgsenos gaisro atveju. GRITEC be išimties naudoja tik medžiagas, priskiriamas nedegioms.

Renkantis medžiagas, vadovaujamės Jūsų paraiškų projektavimo reikalavimais ir atliekame statybos produktų klasių ir pastato konstrukcijos klasifikaciją pagal ČSN EN 13501 serijos standartus.

Mielai jums patarsime standartinių projektų atveju, taip pat vykdant projektus, kuriems taikomi specialūs priešgaisriniai reikalavimai.

Apsauga nuo triukšmo

Schallschutz

Ramybės užtikrinimui gyvenamosiose zonose

Triukšmas. Opi tema, kuriai pagal valdžios nuostatas galioja griežti higienos limitai. Sukūrėme savo sprendimą, kurio dėka miegosite ramiai.

Net ir šiuo atveju teikiame konsultacijas ir pagalbą projektuojant ir rengiant projektą, kad išvengtume nereikalingų papildomų išlaidų remontui ir rekonstrukcijoms. Be puikių betono savybių, neatsiejama mūsų sprendimo dalimi yra ir garsui nepraleidžiančios durys bei vėdinimo elementai. Lygiai taip pat, norint atitikti standartų reikalavimus, yra svarbi pastato geometrija ir jo vieta.

Mielai padėsime rengiant techninių pastatų statybos akustikos projektus.

 • Sienų garso izoliacija: priklausomai nuo jų storio, svyruoja nuo 47 dB (storis 10 cm) iki 58 dB (storis 20 cm). Kita priemone yra, pavyzdžiui, vidaus izoliacija perforuota skarda ir garso izoliacija.
 • Siūlome vienvėres duris su slopinimu nuo 18 iki 40 dB. Specialiuose projektuose galime pasiekti iki 55 dB vienvėrių durų ir iki 52 dB dvivėrių durų.
 • Priemonės vėdinimo elementams – nuo garsą izoliuojančių metalinių ortakių – montuojamų po stogu arba ant sienų – iki betoninių ortakių su slopinimo fonais.
 • Apsauga nuo triukšmo žeme yra labai paprastas izoliavimo būdas, kurį sudaro žemės piliakalniai, dalinis arba visiškas įterpimas į šlaitą arba patalpinimas po žeme, t. y. požeminės pastotės.

Apsauga nuo įsilaužimo

Sicherheit

Techniniai pastatai dažnai yra labai izoliuoti, todėl operatorių darbuotojai juos tikrina dažniausiai tik atliekant techninę priežiūrą arba esant gedimams. Pašalinių asmenų patekimas į patalpas su elektros ar dujų įranga gali turėti pražūtingų padarinių šių asmenų sveikatai ar gyvybei, jau nekalbant apie įrangos sugadinimą.

Tai suteikia didelę reikšmę pastato apsaugai nuo įsilaužimo.

GRITEC pastatai jau dešimtmečius buvo įprasta miesto ir kaimo aplinkos dalis ir nėra suvokiami kaip nerimą keliantis svetimkūniai. Tuo paaiškinami ir itin reti vandalizmo atvejai.

Įveikti labai atsparų gelžbetonį, kurio sienos storis ne mažesnis kaip 10 cm, nenaudojant staklių ar sunkių įrankių, neįmanoma nepritaukiant dėmesio.

Duris ir vėdinimo elementus projektuojame taip, kad priverstinis patekimas būtų kuo sunkesnis. Tai patvirtino sėkmingi smūginiai bandymai pagal IEC 60-262. Mūsų durų ir vėdinimo elementų atsparumas buvo įrodytas sėkmingais pastočių atsparumo trumpam jungimui bandymais. Šie bandymai parodė, kad jų konstrukcija gali atlaikyti didžiausias apkrovas.

Štai kodėl mūsų TAM aliuminio durys visada turi vyrius viduje, kad apsaugotų jas nuo priėjimo iš išorės. Tvirta durų staktos konstrukcija su skardos užpildais iš itin tvirto legiruoto aliuminio suteikia durims pakankamai stabilumo. Kartu su 3 taškų užraktu tai garantuoja aukštą saugumo lygį.

Pagal pageidavimą duris ir vėdinimo elementus galime pagaminti su aukštesne atsparumo įsilaužimui klase RC2 arba RC3 pagal standartą ČSN EN 1627. Bandymai buvo atlikti sertifikuotose nepriklausomuose ir akredituotuose bandymų institututuose.

Šiuo metu daugelis draudimo kompanijų reikalauja naudoti apsaugos sistemas ypač sudėtingiems įrenginiams. Mūsų durys gali būti lengvai komplektuojamos su skląsčiais ir magnetiniais kontaktais. Mūsų produktų gamybos sistema leidžia įrengti pilną apsaugos sistemą, pvz. judesio detektoriai ir korpuso kontrolė atliekami gamykloje.

Balistinė apsauga

Jautrioms civilinio ir karinio sektoriaus apsaugos įrenginiams keliami specifiniai balistinės apsaugos reikalavimai. Šiems itin saugiems objektams sukūrėme aukščiausius atsparumo kulkoms, apsaugos nuo skeveldrų ir sprogstamųjų medžiagų poveikio reikalavimus atitinkantį sprendimą.

Mielai patarsime techninių pastatų balistinės apsaugos klausimais.

Ne tik atitinkame standartų reikalavimus, bet ir atliekame bandymus savo laboratorijoje.

Zkoušky ve vlastní zkušebně
Zkoušky ve vlastní zkušebně

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů. Informace o ochraně údajů