Impresum


BETONBAU, s.r.o. (SIA)

Průmyslová 698/5a
108 50 Praha 10
Čehijas republika

Tālr.: +420 281 034 100
btnbbtnbcz
Mājas lapa: www.betonbau.cz

Rīkotajdirektori: Ing. Marek Felsinger un Bc. Petr Hanzlík

Saistītie uzņēmumi:
Betonbau Holding GmbH
Schwetzinger Str. 19 – 21, 687 53 Waghäusel, Vācijas Republika
HRB 250725

Izraksts no Prāgas pilsētas tiesas komercreģistra, nodaļa C, sējums 21098 – reģistrācijas numurs: 496 14 819

JURIDISKA INFORMĀCIJA

SATURS

Šī mājas lapa galvenokārt ir paredzēta informācijas sniegšanai. Publicēta informācija nav saistoša un nevar būt uzskatāma par piedāvājumu. Tādējādi mājas lapa nevar aizstāt saistošu piedāvājumu un līguma informāciju. Mājas lapā attēlotie produkti detaļās var atšķirties no faktiskajiem produktiem. Monitorā redzamās krāsas var zināmā mērā atšķirties no faktisko produktu krāsām.

IZSTRĀDĀJUMU ILUSTRĀCIJAS

Dažas produktu ilustrācijas mājas lapā ir izveidotas ar datorprogrammu palīdzību. Rezultātā reālā produkta izskats dažādos aspektos var nedaudz atšķirties no šajā tīmekļa vietnē redzamā.

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

Cenšamies nodrošināt, lai mūsu sniegtā informācija būtu pilnīga un aktuāla. Saskaņā ar saviem darbības principiem cenšamies pastāvīgi attīstīt un uzlabot savus produktus. Tāpēc BETONBAU, s.r.o. (SIA) patur tiesības veikt izmaiņas savu produktu izskatā, tehniskajos datos un lietošanas kārtībā bez iepriekšēja brīdinājuma. Veidojot šo mājas lapu, esam pielikuši visas iespējamas pūles, lai nodrošinātu visas sniegtas informācijas un aprakstu atbilstību realitātei. Saistībā ar produktu attīstību un uzlabošanu cenšamies panākt, lai publicēta informācija un apraksti būtu aktuāli. Tomēr novirzes pilnībā izslēgt nevar. Līdz ar to informācija šajā lapā nav saistoša, un BETONBAU, s.r.o. (SIA) nesniedz par to nekādu garantiju. Uzņēmums BETONBAU, s.r.o. (SIA) neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies šīs vietnes lietošanas rezultātā, izņemot gadījumus, ja tas ir noticis mūsu rupjas nolaidības dēļ.

AUTORTIESĪBAS, PREČU ZĪMES

Lielu uzsvaru liekam uz mūsu mājas lapas informatīvo un mūsdienīgo dizainu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs vietnes saturs ir BETONBAU, s.r.o. (SIA), Betonbau GmbH & Co KG vai trešās puses intelektuālais īpašums, un tāpēc to aizsargā autortiesības. Bez iepriekšējās rakstiskas piekrišanas no BETONBAU, s.r.o. (SIA) to nedrīkst pilnībā vai daļēji kopēt, mainīt, pārnest, licencēt vai publicēt. Visas šajā mājas lapā redzamās preču zīmes un logotipi ir BETONBAU, s.r.o. (SIA), Betonbau GmbH & Co KG vai citu uzņēmumu īpašums. Bez iepriekšējās rakstiskas piekrišanas no BETONBAU, s.r.o. (SIA) tos nedrīkst izmantot, kopēt vai izplatīt.

ATBILDĪBAS ATRUNA

Uzņēmums BETONBAU, s.r.o. (SIA) dara visu iespējamo, lai nodrošinātu visas šajā tīmekļa vietnē sniegtās informācijas precizitāti. Tomēr BETONBAU, s.r.o. (SIA) nevar garantēt šīs informācijas precizitāti un tāpēc neuzņemas atbildību par jebkādām neprecizitātēm vai nepilnībām. BETONBAU, s.r.o. (SIA) neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas tieši vai netieši radušies, izmantojot šajās lapās atrodamo informāciju, ja vien nepareiza informācija nav radusies tīši vai rupjas neuzmanības dēļ no BETONBAU, s.r.o. (SIA) puses.

Diese Seite wurde mit Weblication® CMS erstellt

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů. Informace o ochraně údajů