Školení na prefabrikované vodohospodářské stavby, Praha

05. Feb 2024

19. 3. 2024, Praha

Anotace

Použití prefabrikovaného stavebnicového systému z vodostavebního betonu C35/40 ve vodním hospodářství. Praktické příklady využití tohoto vodotěsného systému z výstavby vodojemů, vodoměrných šachet, čistíren odpadních vod do velikosti 2000 EO, retenčních nádrží dešťových vod, armaturních šachet a provozních objektů VH infrastruktury (provozní domky, rozvodny nn, trafostanice). Výhody bezesparých litých konstrukcí oproti standardním monolitickým konstrukcím. Omezující podmínky pro jejich využití při návrhu a realizaci ve vodním hospodářství. Návrh a realizace strojně technologického zařízení vodohospodářských staveb, zejména vodojemů a úpraven vody.

Reference

 • "Školení bylo přínosné, udělal jsem si představu o tom, co je možné řešit prefabrikací, když každý bojuje s nedostatkem tesařů a vazačů výztuže." Jednatel společnosti
 • "Vzhledem k tomu, že jako provozovatel vodovodů a kanalizací teď připravujeme u jednoho z vodovodů výstavbu malého vodojemu s ČS, bylo školení přínosné a inspirativní." Projektantka
 • "Děkuji vám za velmi příjemné školení, které mi přineslo další možnou alternativu k námi navrhovaným stavbám. Dosud mám za sebou z realizací klasiku v podobě monolitů, ale také dokončené stavebnice ze sklolaminátů (další dvě aktuálně ve výstavbě). Mít informace také k alternativě z betonových prefabrikátů je pro mě přínosem." Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Přednášející

 • Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o.
  Přední odborník v oboru vodohospodářských staveb, předseda zkušební komise ČKAIT pro obor vodní hospodářství a krajinné inženýrství. V roce 1987 vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor vodohospodářské stavby, poté byl zaměstnán ve firmě Hydroprojekt. V současné době je ředitelem firmy MV projekt spol. s r.o.
 • Stanislav Vařil, BETONBAU, s.r.o.
  Vedoucí obchodních zástupců pro oblast vodohospodářských staveb v BETONBAU. Společnost BETONBAU je předním evropským výrobcem prefabrikovaných technických budov, zejména vodojemů a trafostanic. BETONBAU realizuje hrubou stavbu většinou v rámci jednoho dne.
 • Ing. Jiří Matoušek, VODASERVIS s.r.o.
  Obchodní a marketingový manažer ve společnosti VODASERVIS s.r.o. Společnost vyvíjí a vyrábí nerezová a plastová zařízení k úpravě vody a poskytuje celou řadu služeb k zajištění komplexní dodávky strojně technologických celků vodohospodářských staveb.

Program

 • 9:00 - 10:00 Ing. Martin Valečka, MV projekt spol. s r.o.
  Využití prefabrikátů z bezesparého lití ve vodním hospodářství
 • 10:00 - 11:00 Stanislav Vařil, BETONBAU, s.r.o.
  Návrh a realizace prefabrikovaných vodojemů, retenčních nádrží, armaturních šachet a ČOV
 • 11:00 - 11:30 Přestávka
 • 11:30 - 12:30 Ing. Jiří Matoušek, VODASERVIS s.r.o.
  Strojně–technologické celky úpraven pitných vod pro obce, firmy a domácností
 • 12:30 - 13:30 Exkurze ve výrobním závodě Betonbau
 • 13:30 Oběd

Místo konání

Konferenční centrum GreenPoint Praha
Dvouletky 529, 100 00 Praha - Strašnice
Lokalita na Google mapách: https://maps.app.goo.gl/aiV6QnL61dAY9iMs8
V areálu hotelu je dostatek parkovacích míst.

Akreditace ČKAIT

Školení je zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnoceno 1 bodem.

Vstupné

Zdarma

Dotazy k organizaci

Případné dotazy k organizaci semináře směřujte na Radka Stavarčíka, tel: 731 548 564, radek.stavarcik@betonbau.com.

Přihlášky

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.