STAVBY PRO FOTOVOLTAIKU


Fotovoltaika GRITEC

Význam solární energetiky stále roste. Green Deal, energetická krize a státní podpora formou dotací patří mezi hlavní faktory, díky kterým se i přes náročnou administrativu stále větší počet investorů v České republice rozhoduje pro stavbu velké fotovoltaické elektrárny.

Ve společnosti GRITEC vám poskytneme technický servis při návrhu trafostanice. Klademe důraz na vysokou bezpečnost a zajištění podmínek pro spolehlivý provoz po celou dobu životnosti stavby. Stanici samozřejmě dodáme v dohodnutém termínu.

KOMPLEXNÍ NÁVRH TRAFOSTANICE VČETNĚ TECHNOLOGIE

Pomůžeme navrhnout trafostanici včetně technologie VN a NN rozváděčů, transformátorů a prvků dispečerského dálkového řízení v několika variantách. Projektantům poskytujeme kromě technického poradenství také potřebné podklady pro projekční činnost. Při konzultacích se zákazníkem využíváme pro rychlou vizualizaci trafostanice ve 3D online konfigurátor.

VÝROBA BEZESPÁROU TECHNOLOGIÍ

Korpus stanice vyrábíme jako ucelený bezesparý železobetonový prefabrikát. Využíváme při tom technologii zvonového lití. Dno a všechny čtyři stěny odléváme najednou. Prefabrikáty ve tvaru vany jsou vodotěsné a nevyžadují dodatečnou hydroizolaci. K výrobě používáme vodostavební beton C35/45. Ukládáme jej do ocelových forem a hutníme celou formou pomocí vysokofrekvenčních vibrací. Výše uvedené výhody jsou běžnou betonáží na stavbě nedosažitelné. Stanici můžeme umístit také do svahu. Samonosný železobetonový korpus pak slouží jako opěrná zeď.

DVEŘE A VĚTRACÍ PRVKY VLASTNÍ VÝROBY

V našich zámečnických dílnách vyrábíme hliníkové dveře a větrací komponenty s vysokou životností. Naše ventilační systémy zabezpečují optimální proudění vzduchu. Zajišťují chlazení prostorů s transformátory a rozváděči a zároveň zabraňují vniknutí sněhu, deště, hmyzu a nepovolaných osob. Ventilační systémy lze variabilně přizpůsobit podmínkám stavby a lze je zabudovat do dveří i stěn.

LÍDR V OBLASTI BEZPEČNOSTI TRAFOSTANIC A OCHRANY PROTI OBLOUKOVÉMU ZKRATU

GRITEC Elektromobilita

Stáli jsme u zrodu moderní koncepce bezpečné trafostanice. První zkoušky jsme provedli již v roce 1974 podle tehdejších zkušebních podmínek a hodnoticích kritérií směrnice PEHLA č. 2. Podíleli jsme se na tvorbě nových normových požadavků. Za dobu naší existence jsme provedli stovky zkoušek v autorizovaných zkušebnách v Německu a České republice. Zajištění bezpečné stanice jak pro obsluhu, tak kolemjdoucí je pro nás nejvyšší priorita.

AŽ 6 MONTÁŽÍ DENNĚ PO CELÝ ROK

Hrubou stavbu zvládneme během několika hodin. Nevyžadujeme žádné zvláštní zařízení staveniště a na stavbě nevyužíváme mokré stavební procesy. Budovu můžeme instalovat téměř za jakéhokoli počasí. Dokončovací práce provedeme dle rozsahu většinou v rámci několika dní.

Stanici ukládáme do nezámrzné hloubky, obvykle do štěrkového lože bez nutnosti základů. V případě složitých základových poměrů nebo kombinovaných budov je nutné připravit základové pasy. I ty umíme dodat jako prefabrikované.

REVIZE A ÚDRŽBA

K našim trafostanicím nabízíme komplexní servis i při údržbě, sanaci a modernizaci. Na přání zajistíme kontrolu a revizi elektrozařízení, plánované inspekce, čistění, sanace a opravy, přestavby, přemístění a mnoho dalšího.

VÝSTAVBA CARPORTU U JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

GRITEC Elektromobilita
Dukovany

Zastřešení, které bylo postaveno pro 322 nových parkovacích stání, umožnilo instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 831 kWp bez záboru nového pozemku. Vyrobená elektrická energie dokáže pokrýt celoroční spotřebu téměř tří stovek domácností.

Fotovoltaické panely využívají i svou spodní stranu. Díky odrazu světla od zaparkovaných aut jsou až o 25 % účinnější v porovnání s běžnými panely.

Trafostanice je složena ze dvou samostatných korpusů GRITEC a obsahuje jak rozvodnu a transformační komoru, tak prostor pro střídače.

REFERENČNÍ STAVBY: POCHOZÍ TRAFOSTANICE

Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Drevníky (okr. Příbram)
Drevníky (okr. Příbram)
Drevníky (okr. Příbram)
Drevníky (okr. Příbram)
Drevníky (okr. Příbram)
Drevníky (okr. Příbram)
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov
Želeč (okr. Tábor)
Želeč (okr. Tábor)
Želeč (okr. Tábor)
Želeč (okr. Tábor)
Želeč (okr. Tábor)
Želeč (okr. Tábor)

REFERENČNÍ STAVBY: KOMPAKTNÍ TRAFOSTANICE

Hořovice (okr. Beroun)
Hořovice (okr. Beroun)
Hořovice (okr. Beroun)
Hořovice (okr. Beroun)
Hořovice (okr. Beroun)
Hořovice (okr. Beroun)
Vlastiboř u Soběslavi
Vlastiboř u Soběslavi
Vlastiboř u Soběslavi
Vlastiboř u Soběslavi
Vlastiboř u Soběslavi
Vlastiboř u Soběslavi

REFERENČNÍ STAVBY: TRAFOSTÁNÍ

Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Spomyšl (okr. Mělník)
Spomyšl (okr. Mělník)
Spomyšl (okr. Mělník)
Spomyšl (okr. Mělník)
Spomyšl (okr. Mělník)
Spomyšl (okr. Mělník)

MONTÁŽ TRAFOSTANICE CARPORTU DUKOVANY

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.