Vize

Společně tvoříme budoucnost

Co nás žene vpřed

Vyvíjíme systémová řešení, díky nimž se mohou naši zákazníci rychle a bezpečně připojit do energetické infrastruktury, a to v souladu s aktuálními normovými požadavky.


Přispíváme tak ke spolehlivosti celé energetické infrastruktury.


Díky našim produktům jsme nejen důležitým pilířem, ale i hnací silou při transformaci energetiky a mobility. Záleží nám na udržitelnosti a odpovědnosti vůči klimatickým změnám. Podporujeme bezpečné a spolehlivé řešení decentralizované energetiky. Chceme být jedničkou na trhu ve všech našich klíčových oblastech ve střední Evropě. Naším cílem je stát se uznávanou značkou vysoce kvalitních technických budov i v dalších evropských regionech.

Naši zákazníci se podílí na výstavbě a provozu energetických sítí, které zajišťují dodávky pro veřejnost a průmysl. Investují do modernizací, rozšiřování a údržby svých sítí.


Naší vizí je vyvíjet a zavádět technické budovy,
které jsou šetrné k životnímu prostředí
a mají výrazně sníženou ekologickou stopu.


V čem jsme výjimeční

V našem oboru chceme být lídrem v oblasti inovací a navrhovat trvale udržitelná systémová řešení s vysokou přidanou hodnotou. Teplotní management našich produktů odpovídá nejnovějšímu stavu poznání. Snažíme se, aby naše pasívní větrací systémy patřily trvale k nejlepším na světě. Chceme, aby si zákazníci spojovali jméno GRITEC s vysokou a trvalou kvalitou a věděli, že se mohou spolehnout na technicky nejvyspělejší řešení se všemi potřebnými atesty, dokumentací a certifikáty.

Jsme přesvědčeni, že maximální využití na míru vyrobených prefabrikovaných stanic a rozšíření našich doprovodných služeb bude pro naše zákazníky největším přínosem. Naše produkty jsou nepostradatelné pro transformaci energetiky a přispívají tak k dosažení klimaticky neutrální společnosti.


Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.