Revize, údržba a opravy

stávajících budov GRITEC

Revize. údržba a opravy

Ať už jde o kontrolu, revizi, výměnu, přemístění, renovaci nebo modernizaci stanice, hledáme vždy to nejvhodnější řešení.

Poskytujeme konzultace, posouzení stávajícího stavu a návrh řešení dle vašich potřeb a možností. Splnění platných normativních požadavků a předpisů je pro nás samozřejmostí.

Návrh a projektové dokumentace

Návrh a projektové dokumentace

 • Zkontrolujeme a posoudíme stávajícího stav
 • Navrhneme postup údržby, renovace nebo modernizace
 • Posudek zpracuje náš odborný tým
 • Provedeme výpočet větracích průřezů
 • Vytvoříme dokumentaci a výrobní výkresy
 • Provedeme kontrolu v případě nehody (po požáru, nárazu nebo výbuchu)
Přestavba

Přestavba

 • Zajistíme ochranu stavby proti vloupání pomocí vhodných dveří a větracích prvků
 • Upravíme mezipodlahu
 • Obnovíme výstražné a informační značky a tabulky
 • Provedeme modernizaci stanice dle aktuálních norem a předpisů¨


Čištění

Čištění

Důkladně vyčistíme vnitřní prostory, odstraníme usazeniny, nečistoty a nežádoucí vegetaci.

Plánované inspekce

Plánované inspekce

V pravidelných intervalech provedeme inspekci a údržbu vaší stanice. Elektro zařízení kontrolujeme pravidelně každý rok nebo 1x za 4 roky a zajistíme i revizi.

Doprava

Doprava

Zkontrolujeme proveditelnost a zorganizujeme kompletní přesun na nové místo nebo do meziskladu.

Sanace a opravy

Sanace a opravy

 • Zrenovujeme fasádu vč. soklu, vnitřní povrchy stěn, podlahu a střechu
 • Na přání aplikujeme na fasádu, dveře a větrací prvky antigraffiti nátěr
 • Opravíme, př. vyměníme střešní svody a vpusti
 • Vyměníme a zrenovujeme dveře, větrací a přetlakové prvky, zkontrolujeme funkčnost bezpečnostní kliky
 • Provedeme povrchové úpravy a nátěry vodohospodářských objektů
Demontáž a likvidace starých stanic

Demontáž a likvidace starých stanic

Zajistíme demontáž, recyklaci a likvidaci staré stanice.

Servis ve všech oblastech

Kromě oprav stavebních částí a inspekcí elektrotechnologie nabízíme také opravy a výměnu dveří, zámků a větracích systémů.

Služby, které vás posunu vpřed

Takto zůstane vaše stanice stále bezpečná a připravená na budoucnost.

Díky našemu komplexnímu servisu se můžete spolehnout na odbornou údržbu, opravu, příp. přestavbu. Naše práce je založena na dlouhodobých zkušenostech a inovacích v oblasti výroby stanic, dveří a větracích prvků.

To vám zajistí nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti vašeho zařízení s ohledem na ochranu osob a majetku.

 • Vlastní servisní tým GRITEC složený ze zkušených techniků
 • Know-how GRITEC s téměř 30letou historií v ČR a 60letou historií v Německu
 • Skvělá dostupnost díky pěti výrobním závodům v České republice a Německu
 • Individuální poradenství na stavbě
 • Výroba vyhovující aktuálně platným normám a směrnicím,  kompletní dokumentace

Dobrá rada je polovina úspěchu

Obraťte se na nás.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.