Kompaktní stanice typové řady UK

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ


Pro přehlednost a nenápadnost

Stavební objekt nepochozích transformoven typu UK tvoří prostorová buňka modulární řady UK systému GRITEC.

V této buňce je namontována elektrotechnologie – transformátor(y), NN a VN rozváděče s vnitřními kabelovými propoji, vnitřním uzemňovacím okruhem, osvětlením, popř. dalšími technologickými komponentami.

Prostorová buňka se skládá z korpusu (dno a stěny) a ze samostatné a demontovatelné střechy. Do pláště korpusu jsou zabudovány přístupové dveře, ventilační elementy a stavební prvky pro napojení vnějšího uzemnění a vnější kabeláže.

Dodávka se standardně provádí včetně montáže do připraveného stavebního lože. Vnější propoje včetně zatěsnění kabelových prostupů do stanice, vnější uzemňovací okruh, terénní úpravy a uvedení do provozu GRITEC s.r.o. nezajišťuje.

Bezesparé lití
a vibrace betonu celou formou

Technologie betonu je srdcem naší společnosti a základem vaší technické budovy. Proto klademe důraz na normové požadavky na beton a kvalitu v jednom odlitku.

Díky tomu má náš beton výjimečnou odolnost.

Bezesparé lití
Bezesparé lití
Beton, stavební materiál

Beton. Stavební materiál

po staletí tvrdý, těsný a spolehlivý


Pro výrobu našich prostorových buněk používáme železobeton podle betonářských norem ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí a ČSN EN 206+A1: Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Rovněž splňujeme požadavky na minimální průsak vody v betonu u částečně nebo zcela zapuštěných objektů. Výroba betonu v betonárnách probíhá pod externí i interní kontrolou kvality. Ve srovnání s výrobou betonu na stavbě si náš prefabrikovaný beton uchovává všechny své výhody. Proto je možná také výroba betonových konstrukcí z vodotěsného betonu s menší konstrukční tloušťkou. To vede k úsporám jak na vaší, tak na naší straně.

V porovnání s doporučením směrnice WU* používáme kvalitnější beton s pevností v tlaku C35/45 a s výrazně nižším vodním součinitelem čerstvého betonu w (poměr hmotnosti vody vůči cementu). Díky bezesparé technologii jsme schopni zajistit vodotěsnost a omezit transport vlhkosti při nižších konstrukčních tloušťkách a bez použití dodatečných hydroizolací.

* Směrnice DAfStb: „Nepropustné budovy z betonu“,
German Committee for Structural Concrete, e.V., Berlin

Technické parametry kompaktních stanic řady UK

UK 1100

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UK 1100

630 kVA

3,90 m²

49,0 kN

11,0 kN

UK 1100

UK 1250

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UK 1250-20

630 kVA

2,95 m²

39,5 kN

7,5 kN

UK 1250-20

UK 1250-25

630 kVA

3,65 m²

45,5 kN

9,5 kN

UK 1250-25

UK 1250-34

630 kVA

5,00 m²

57,5 kN

16,5 kN

UK 1250-34

UK 1250-36

630 kVA

5,22 m²

61,3 kN

16,7 kN

UK 1250-36

UK 1700

Typ

Transformátor  

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UK 1700-15

 MS-Schaltstelle

3,00 m²

45,5 kN

8,0 kN

UK 1700-15

UK 1700-23

400 kVA

4,40 m²

53,0 kN

15,0 kN

UK 1700-23
UK 1700-23 s USM

UK 1700-28

630 kVA

5,40 m²

65,0 kN

18,0 kN

UK 1700-28

UK 1700-42

630 kVA

8,00 m²

98,0 kN

26,0 kN

UK 1700-42

UK 2000

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UK 2000-23

1.250 kVA

5,10 m²

60,0 kN

20,0 kN

UK 2000-23

UK 2000-28

800 kVA

6,20 m²

66,5 kN

24,0 kN

UK 2000-28

UK 2200

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UK 2200-10

Pouze NN

2,50 m²

37,5 kN

11,0 kN

UK 2200-10

UK 2200-10H

UK 2200-10X

UK 2200-15

 Pouze NN

3,80 m²

55,5 kN

14,0 kN

UK 2200-15

UK 2200-15H

UK 2200-15X

UK 2200-25

2.500 kVA

6,00 m²

71,0 kN

24,5 kN

UK 2200-25

UK 2200-25H

UK 2200-25X

UK 2200-27

2.500 kVA

6,60 m²

75,5 kN 

26,5 kN

UK 2200-27

UK 2200-27H

UK 2200-27X

UK 2200-29 3komorová

1.250 kVA

7,20 m²

80,0 kN

29,0 kN

UK 2200-29 3komorová

UK 2200-29H 3komorová

UK 2200-29X 3komorová

UK 2200 -29 1komorová

1.250 kVA

7,20 m²

65,0 kN

29,0 kN

UK 2200-29 1komorová

UK 2200-29H 1komorová

UK 2200-29X 1komorová

UK 2548

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UK 2548

1000 kVA

11,95 m²

123,1 kN

45,6 kN

UK 2548

UK 2548 s USM

UKL 2817

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UKL 2817

630 kVA

4,90 m²

51,5 kN

16,5 kN

 UK 2817

UK 2820

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UK 2820

630 kVA

5,60 m²

63,5 kN

17,0 kN

UK 2820

UK 3015

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UK 3015

630 kVA

4,50 m²

51,5 kN

16,5 kN 

UK 3015

UK 3024

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UK 3024

630 kVA

7,10 m²

71,1 kN

28,2 kN 

UK 3024

UK 3024 s USM

UK 3048

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UK 3048

1000 kVA

14,24 m²

143,9 kN

55,2 kN 

UK 3048

UKL 3119L

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UKL 3119L 

630 kVA

6,00 m²

68,5 kN

68,5 kN

UKL 3119L

UKL 3119L s USM

UKL 3119R

Typ

Transformátor

Zastavěná plocha

Tíha korpusu
(bez technologie)

Tíha střechy

Technický list

UKL 3119R

630 kVA

6,00 m²

68,5 kN

16,0 kN

 UKL 3119R

Tříkomorový systém

UK 2600
UK 2600
UK 2600
UK 2600
UK 2600

Tříkomorový systém

UK 2200-29H
UK 2200-29H
UK 2200-29H
UK 2200-29H

přístup ze tří stran

UKL 2817
UKL 2817
UKL 2817
UKL 2817

přístup z jedné strany

UK 3015
UK 3015
UK 3015
UK 3015

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.