TRAFOSTÁNÍ

Stanoviště transformátorů 110 kV


Již více než 60 let se zabýváme vývojem, výrobou a montáží trafostanic a stanovišť pro transformátory. Bezesparé betonové prefabrikáty vyrábíme metodou tzv. zvonového lití. Díky tomu jsou naše řešení bezpečná a dlouhodobě spolehlivá.

GRITEC trafostání

Naše záchytné a havarijní jímky jsou dokonale těsné proti úniku oleje z transformátorů a průsakům dešťové vody. Betonové prefabrikáty využíváme rovněž pro protipožární dělící stěny, případně i zastřešení.

Hrubou stavbu dokážeme dokončit v rámci několika týdnů. Při realizaci nejsme závislí na klimatických podmínkách jako při výstavbě s mokrými stavebními procesy. Každý projekt řešíme na míru a zakládáme si na špičkovém technickém poradenství. Obraťte se na nás.

Trafostání můžeme provést v mnoha konstrukčních variantách. Nosnou konstrukci tvoří záchytné a havarijní jímky, protipožární stěny, sloupy a zastřešení. 
Trafostání dělíme na:

  • otevřené,
  • s protipožárními stěnami,
  • s protipožárním stěnami a zastřešením
  • uzavřené, s protipožárním stěnami, zastřešením a opláštěním.

Referenční stavby

KOLÍN

Kolín
Kolín
Kolín

PEČKY

Pečky
Pečky
Pečky

OVČÁRY U KOLÍNA

Ovčáry u Kolína
Ovčáry u Kolína
Ovčáry u Kolína

MNÍŠEK POD BRDY

Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy

ZÁCHYTNÉ A HAVARIJNÍ JÍMKY

Jedno stání tvoří obvykle více van. Jednotlivé vany jsou vzájemně propojeny speciálními průchodkami.

Funkci záchytné a havarijní jímky může plnit současně jedno těleso. Tím se ušetří náklady na vybudování oddělených jímek a spojovacího potrubí.

Jímky jsou určeny jak pro transformátory, tak i tlumivky, které bývají téměř vždy součástí trafostání. V případě požadavku zákazníka vytvoříme na vaně prostor pro osazení odporníku.

Velikost jímek navrhujeme dle ČSN EN 61936-1 na množství oleje v transformátoru, intenzity srážkové vody a předpokládané množství použitých hasících prostředků. Odpadní vodu svádíme do čerpací jímky opatřené hladinovým snímačem. Voda je pak čerpadlem odvedena mimo vany. Alternativně je možné vypustit odpadní vodu přes výpustný ventil do kanalizační jímky. Kabely je možné vést v suchém kabelovém kanále, aby
nedošlo ke styku kabelu s vodou. Jímky vyrábíme pod typovým označením AW v modulových řadách, které se stále rozšiřují. Aktuální nabídku si vyžádejte u našich obchodních zástupců.

Tloušťka stěn betonových jímek je min. 14 cm. Tloušťka dna je min. 20 cm.

V případě dobrých geologických podmínek se usazují jímky pouze na zhutněnou štěrkovou vrstvu bez základů. Hloubka osazení jímky může být až 3200 mm.

PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY

Protipožární stěny zhotovujeme nejčastěji z betonových panelů osazených mezi betonové sloupy. Sloupy kotvíme do prefabrikovaných základových patek. Stěny lze také zhotovit z vzájemně svařených panelů, ale je třeba počítat náročnější montáží.

ZASTŘEŠENÍ A OPLÁŠTĚNÍ

Trafostání můžeme dle požadavku zákazníka zastřešit lehkou ocelovou střešní konstrukcí nebo zhotovit těžkou betonovou střechu z předepjatých dutinových panelů typu Spiroll. Trafostání je možné i celé opláštit a uzavřít.

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

Pro snížení hluku, zejména v městském prostředí, je možné použít kromě standardního řešení i speciální protihluková opatření. Použitím betonových stěn a zastřešení pomocí Spiroll panelů lze získat velmi dobré hodnoty útlumu hluku. Dále je možné snížit hluk vnitřním opláštěním stěn ocelovými FeZn panely, opláštěním střešní konstrukce speciálními obklady, instalací protihlukových ventilačních elementů a dveří. Dále
mohou být kolejnice opatřeny pružným uložením.

PROTIPOŽÁRNÍ ROŠTY

Záchytné jímky zakrýváme rošty oheň zhášecími (BP-H) nebo oheň potlačujícími (BN-OF).

  • Rošty oheň zhášecí BP-H tvoří panely z plechových profilů a granulátu ze skleněné pěny. Poskytují nejvyšší protipožární bezpečnost. Prostupy pro kabeláž je však nutné připravit předem. Provádět prostupy do panelů dodatečně již není možné.
  • Rošty oheň potlačující BN-OF jsou plechové profily s otevřenou plochu cca 4,5% a zabraňují vniknutí ohně do prostoru jímky. Prostupy lze zhotovit i dodatečně. Manipulaci s profily usnadňuje montážní hák. Díky tomu lze při revizi omezit čas potřebný na vypnutí transformátoru na minimum.

Montáž i případná demontáž obou typů roštů je jednoduchá.

Ve zhášecím roštu vždy instalujeme revizní vstup do jímky. K usnadnění vstupu je na stěně upevněna nástupní tyč se shora vysouvacím prodlužovacím madlem.

Oheň zhášecí rošt
Oheň zhášecí rošt
Revizní vstup s nástupní tyčí
Revizní vstup s nástupní tyčí

ULOŽENÍ TRANSFORMÁTORŮ

Transformátory mají výkon 16, 25, 40 nebo 63 MW. Jsou uloženy na izolovaných kolejnicích. Tyto kolejnice jsou přes sklotextitovou podložku a pomocí PVC svěrek kotveny do masívních betonových prahů. Dostatečná šířka prahů umožňuje měnit rozteč kolejnic. Manipulaci s transformátorem lze usnadnit pomocí natahovací montážní kladky.

Kolejnice transformátoru se sklotextitovou podložku a PVC svěrkou na betonovém prahu
Kolejnice transformátoru se sklotextitovou podložku a PVC svěrkou na betonovém prahu

ZEMNĚNÍ

Vnitřní zemnící okruh provádíme pomocí zemnících pásků. Napojení na vnější zemnící okruh se provádí pomocí speciálních průchodek.

Vnitřní zemnící okruh z pásků
Vnitřní zemnící okruh z pásků
Vnitřní prostupy pro zemnící okruh mezi jednotlivými vanami
Vnitřní prostupy pro zemnící okruh mezi jednotlivými vanami

MONTÁŽ PRŮCHODY MEZI VANAMI

Montáž průchodky mezi vanami 1/3
Montáž průchodky mezi vanami 2/3
Montáž průchodky mezi vanami 3/3

Montáž trafostání v Písku

Obraťte se na nás

Najdeme optimální řešení pro váš projekt. Požádejte o radu nebo nezávaznou cenovou nabídku naše obchodně-technické zástupce.

Co nás pohání
Co nás pohání

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.