ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD


Čistírny odpadních vod s kapacitou od 100 do 2000 EO (ekvivalentních obyvatel) vyrábíme z bezesparých prefabrikovaných železobetonových nádrží. Zajišťujeme vše, od návrhu až po uvedení do provozu. Naše know-how je založeno na více než 30 letech zkušeností v ČR a 60 letech zkušeností v Německu.

Čistírny odpadních vod GRITEC
ČOV
ČOV

SLUŽBY GRITEC ZAHRNUJÍ:

 • návrh a tvorbu projektové dokumentace,
 • výrobu, dopravu a montáž betonového prefabrikátu,
 • instalaci technologií,
 • uvedení do provozu, revize a pozáruční servis.

VÝHODY ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD GRITEC

 • Každý projekt řešíme individuálně dle zadaných parametrů a požadavků vodohospodářských orgánů na kvalitu vyčištěné vody
 • ČOV od firmy GRITEC tvoří stavebnicový systém umožňující průběžné rozšiřování o další, paralelní linku
 • Povrch nádrží je odolný vůči působení odpadních vod
 • Dokonale vodotěsný objekt nevyžaduje dodatečné hydroizolace
 • Vysoká životnost a spolehlivost
 • Rychlá a čistá montáž i v nepříznivých klimatických podmínkách, bez mokrých stavebních procesů
 • Bez požadavků na zařízení staveniště
 • Ekologický průběh stavby vhodný též pro CHKO a národní parky
 • Mnoho možností a povrchových úprav pro architektonické ztvárnění nadzemního objektu
Čistírny odpadních vod GRITEC
VÝROBA

Bezesparé železobetonové nádrže vyrábíme technologií zvonového lití. Dno a všechny 4 stěny odléváme najednou. Vznikají prostorové prefabrikáty ve tvaru vany, které jsou dokonale vodotěsné a nevyžadují dodatečnou hydroizolaci. Výše uvedené výhody jsou běžnou betonáží na stavbě nedosažitelné. Nádrže vyrábíme z vodostavebního betonu C35/45, ukládáme do ocelových forem a hutníme vysokofrekvenční vibrací.

Bezesparé lití
Bezesparé lití

DOPRAVA A MONTÁŽ

Technologie čistírny je částečně osazena do nádrží ve výrobní hale. Odpadá tak požadavek na zařízení staveniště. Takto připravené a vystrojené nádrže jsou na automobilovém podvozku přepraveny na místo stavby a pomocí montážního jeřábu osazeny do výkopu. Montáž probíhá většinou několik hodin. Na staveništi je technologický celek dokompletován a uveden do provozu.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST
MONTÁŽ ZÁKRYTOVÝCH DESEK
MONTÁŽ ZÁKRYTOVÝCH DESEK
MONTÁŽ STAVEBNÍ ČÁSTI
MONTÁŽ STAVEBNÍ ČÁSTI
OSAZENÍ NADZEMNÍHO OBJEKTU
OSAZENÍ NADZEMNÍHO OBJEKTU
INSTALACE TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI
INSTALACE TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI
STAVBA PŘIPRAVENÁ KE KOLAUDACI
STAVBA PŘIPRAVENÁ KE KOLAUDACI
Obraťte se na nás

Najdeme optimální řešení pro váš projekt. Požádejte o radu nebo nezávaznou cenovou nabídku naše obchodně-technické zástupce

Co nás pohání
Co nás pohání

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.